Normes de membres

1. Formulari dels membres

Un cop completat i enviat el formulari de membres via email a membership@the19thhole.barcelona, acceptes les regles de membres del business lounge club, The 19th hole.
El comitè de membres es reuneix mensualment per aprovar l’admissió de nous membres, sempre que sigui possible, i l’assignació no estigui completa. El comitè assegura total discreció en les sol·licituds i admissions de nous membres.
Un cop enviat el formulari, si el candidat vol retirar-lo, en qualsevol moment pot posar-se en contacte amb nosaltres membership@the19thhole.barcelona para retirar la candidatura. per retirar la candidatura. Si la teva candidatura s’accepta, rebràs un correu amb el títol “Benvingut a The 19th hole” i podràs fer servir la membresía el mateix dia que rebis el mail.

2. Proposta nous membres

Els membres poden proposar nous socis al The 19th hole. Sol·licita un formulari d’inscripció a recepció, via email membership@the19thhole.barcelona o bé completant el formulari disponible a la pròpia web

3. Renovació membres

La pertinença és per un any i es renova amb base anual. Les renovacions no són automàtiques i és el comitè qui les revisa.

4. Membership database

És important tenir informació de contacte i una foto a la nostra base de dades. Un cop s’entra a formar part dels membres es guardaran les teves dades i fotografia per a l’ús del club. Si les teves dades de contacte o pagament canvien, si us plau, fes-nos-ho saber via email a membership@the19thhole.barcelona

5. Pagament pertinença

Un cop la pertinença s’aprovi o es renovi, el pagament es realitza de forma automàtica. Amb els dades de pagament que tenim a la nostra disposició, el membre accepta que se li realitzi un càrrec al seu banc per l’import acordat en la signatura. The 19th hole tenen la potestat de modificar les quotes i / o freqüència del pagament.
La manca de pagament d’una de les quotes mensuals té com a conseqüència la no admissió a The 19th hole i la finalització de la pertinença.

6. Renúncia

S’haurà de notificar amb un mes d’antelació la renúncia a ser membre. Si s’ha seleccionat el pagament trimestral o anual, les devolucions es faran a criteri de The 19th hole.

7. Convidats

Els membres tenen permès portar fins a tres convidats amb ells al lounge en qualsevol moment, encara que tingues en compte que es podrà restringir l’accés en certs moments, si el lounge està molt ple. El convidat no pot entrar sense estar present el membre titular i tampoc pot romandre al lounge sense el soci. Els membres són els responsables que els seus convidats compleixin les normes de The 19th hole.
Els convidats no inclouen a les persones que vénen a reunir-se en una de les sales de reunió.

8. Càmeres/Dispositius de gravació

Les gravacions amb càmeres, vídeos i altres dispositius, no estan permeses. La privacitat és molt important per a cada un dels nostres membres i un mal ús pot portar a l’expulsió del business lounge club. Només estan permeses la presa d’imatges de les vistes i de l’exterior. The 19th Hole es reserva el dret de prendre possessió i confiscar qualsevol dispositiu amb el qual s’hagin realitzat les gravacions o imatges.

9. Confidencialitat

La direcció i l’staff de The 19th hole compleixen amb els estàndards de confidencialitat i es comprometen a mantenir la informació i registre dels membres i els seus convidats, de forma privada i confidencial.

10. Aliments i begudes

Els aliments o begudes de l’exterior estan prohibides, llevat que sigui mèdicament necessari.

11. Esdeveniments privats o manteniment

Ocasionalment podria trobar-se tancat part del The 19th hole als membres i els seus convidats causa d’algun esdeveniment privat, tasques de manteniment, reparació o treballs de redecoració.

12. Política fumadors

No es permet fumar a The 19th hole (inclosos e-cigarettes i vapes).

13. Esmenes a les normes dels membres

The 19th Hole pot canviar les normes. Si es realitza un canvi s’ha de notificar als membres el nou canvi i s’actualitzaran a la web. L’última versió sempre estarà disponible al nostre web.

14. Contacta amb nosaltres

Qualsevol suggeriment, dubte, pregunta referent als membresi / o normes, per favor contacta amb nosaltres a través del contacte de la nostra web the19thhole.barcelona/contact

ca
COVID19